Agadat Hamichreh
(Esther & Abi Ofarim, 1962)
(The song of the miner)

Ma'aseh bekoreh
shechatzav michreh bemo yadav
uk'shemet hakoreh
horisho leshloshet yeladav.

Beharim michreh nitzav
leraglei hatzuk haram
yesh nechoshet vezahav
veyesh pecham.


[...]

Beharim michreh nitzav
leraglei hatzuk haram
yesh nechoshet vezahav
veyesh pecham.

[...]

Beharim michreh nitzav
leraglei hatzuk haram
yesh nechoshet vezahav
veyesh pecham.

[...]

Beharim michreh nitzav
leraglei hatzuk haram
yesh nechoshet vezahav
veyesh pecham.


www.esther-ofarim.de