Hadelet
(Esther & Abi Ofarim, 1962)

(when you have the phonetic Hebrew lyrics of it, please send them to me)

Hebrew lyrics:


מי יסגור את הדלת
מילים: דן אלמגור
לחן: מאיר נוי


ישב לו זוג צעיר נחמד 
בדירתו עם ערב. 
והאישה בישלה בסיר 
מעדני תפארת. 
בחוץ הרוח מרעישה, 
בוכה ומיללת. 

אמר הבעל לאישה: 
"סגרי נא את הדלת!" 
- "תסגור אתה, כי לא אוכל 
לנטוש את הכיריים!" 
- "סגרי, אמרתי!" 
- "סגור אתה! 

לי יש רק שתי ידים!" 
- "סגרי הדלת!" 
- "סגור אתה!" 
- "לי יש עצה גואלת: 
מי שראשון את פיו יפתח - 
יסגור פה את הדלת!" 

וכך ירדה החשיכה 
והם, שניהם ערים עוד. 
הדלת נשארה פתוחה - 
כי הפיות סגורים עוד. 
וכך, בעוד שניהם שותקים 
ואין מילה נופלת, 

ראו פתאום ...שני גנבים 
עומדים על סף הדלת. 
ובעוד הזוג שותק דומם, 
ללא גניחה אפילו, 
הגנבים שלחו ידם 
ובביזה התחילו: 
סלקו כל בגד ומעיל, 
כל כלי יקר בבית, 
ואז - פנו אל התבשיל 
ולא הותירו זית. 

וכשיצאו ‟ מן המיטות 
זינק הזוג בן רגע 
יצאו ורצו ברחובות, 
אך לא הוציאו הגה. 
תפסו אותם שומרי העיר, 

- לאן רצים שני אלה? 
וכשסרבו הם להסביר, 
הם נלקחו לכלא. 

שניהם עלו אל לתליה 
באמצע הכיכר. 
פתאום אמר האיש: "סליחה 
לוחץ לי בצוואר!" 
"אה-הה! סוף סוף!" זנקה אשתו, 
צוחקת וצוהלת - 
"אתה פתחת פה ראשון - 
אז רוץ לסגור הדלת!" 

www.esther-ofarim.de