Yovano Yovanke melody sheet music
(Macedonian song, sung by Esther and Abi Ofarim, LP/CD 2in3, 1967)
(English translation)
(French translation)
(German translation)watch video of this song here (uploaded by Dhibannour):

Jovano, Jovanke,
Jovano, Jovanke

 kraj Vardarot sediš, mori,
belo platno beliš,
belo platno beliš, dušo,
se nagore gledaš.

kraj Vardarot sediš, mori,
belo platno beliš,
belo platno beliš, dušo,
se nagore gledaš.

Jovano, Jovanke,
Jovano, Jovanke

tvojata majka, mori,
tebe ne te pušta,
so mene da dojdeš, dušo
srce moje, Jovanko.

tvojata majka, mori,
tebe ne te pušta,
so mene da dojdeš, dušo
srce moje, Jovanko.

Jovanko, Jovanke,
Jovanko, Jovanke

jas te tebe čekam, mori,
doma da mi dojdeš.
A ti mi ne
dovagjaš, dušo,
srce moje, Jovanko.

jas te tebe čekam, mori,
doma da mi dojdeš.
A ti mi ne
dovagjaš, dušo,
srce moje, Jovanko.

Jovano, Jovanke,
Jovano, Jovanke

 
www.esther-ofarim.de